Användarvillkor

Senast uppdaterade: 2011-08-25

Lookibooki erbjuder sina produkter och tjänster enligt följande villkor:

1.1. Hantering av personuppgifter
Lookibooki behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Du accepterar att Lookibooki får tillföra och uppdatera sina användarregister med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god medlems- och registervård.

Lookibookis användarregister är konfidentiellt. Lookibooki ansvarar för alla personliga upplysningar som lämnas vid registrering, köp, delning och uppladdning av digitala bilder. Lookibooki förpliktigar sig till att inte sälja upplysningar om dig i registret till tredjepart utan att du ger ditt samtycke till det. Du accepterar att Lookibooki måste förmedla nödvändiga upplysningar till tredjepart för hantering av exempelvis beställningar och leveranser till dig.

Uppgifterna används för att fullgöra Lookibookis åtaganden gentemot dig som användare, för att informera dig om erbjudanden samt för övrigt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst be om att bli raderad ur våra användarregister.

1.2. Användares rättigheter, plikter och ansvar
Du är fullt ansvarig för innehållet i din pekbok. Du försäkrar att du har alla immateriella rättigheter, full användningsrätt och att det inte är nödvändigt att inhämta samtycke från någon annan för att ladda upp dina digitalbilder till din pekbok.

Du får inte ladda upp eller distribuera bilder:

a) vars innehåll bryter mot svensk lag, eller 
b) vars innehåll kan uppfattas som stötande, hotande eller ärekränkande av andra, inklusive, men ej begränsat till, bilder med pornografiskt, rasistiskt eller diskriminerande innehåll - eller 
c) som innehåller virus eller andra dataprogram som kan skada eller lägga beslag på data eller personliga uppgifter, eller
d) som är upphovsrättsligt tveksamma, exempelvis bilder som avbildar kända artister eller konstverk som är upphovsrättsligt skyddade

Skulle du ladda upp sådana bilder har Lookibooki rätt att, med omedelbar verkan, avsluta och radera allt innehåll i din pekbok, utestänga dig som kund på Lookibooki, samt anmäla och överlämna innehållet till polis eller domstol. För att säkerställa efterlevnad av dessa villkor har Lookibookis personal och underleverantörer rätt att när som helst granska bilderna på ditt användarkonto.

2. Köpvillkor
Du kan när som helst beställa produkter och tjänster i enlighet med det aktuella utbudet på Lookibooki och enligt för dagen publicerade prislistor. Samtliga priser anges i svenska kronor, inklusive moms.

Till priset kommer i normalfallet en expeditionsavgift som täcker porto, paketering och administrativt arbete. Samtliga priser framgår av den aktuella prislistan samt i samband med att du gör din beställning.

Lookibooki förbehåller sig rätten att löpande förändra sina priser och reserverar sig mot uppenbart felaktiga priser.

Har du ännu inte fyllt 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att handla på Lookibooki.

3. Reklamationsrätt
Önskar du reklamera en produkt pga. av fel eller brister så skall du göra en skriftlig reklamationsanmälan så snart som möjligt till info@ lookibooki.se och uppge bristens art tillsammans med önskad åtgärd. Förutsatt att reklamationen godkänns har du rätt till pengarna tillbaka, kompensation eller ersättningsvara. Baserat på dina önskemål kommer Lookibooki att meddela beslut och tillvägagångssätt så snart som möjligt. Vid konstaterat fel eller brist på produkten, skall Lookibooki bära alla kostnader förbundet med köpet, inklusive utgifterna för eventuell retur.

Eftersom färgåtergivningen skiftar mellan olika bildskärmar och skrivare och, även om vi gör vårt yttersta för att undvika det, även tryck och framkallningsprocesser kan variera i ton eller konsistens beroende på en rad olika dynamiska variabler, så kan Lookibooki inte garantera en exakt överensstämmelse mellan bilder på din skärm eller skrivare och återgivningen av bilder i pekboken.

4. Betalningsvillkor
Lookibooki accepterar betalning med betal- eller kreditkort från flertalet olika kreditkortsföretag, bl.a. Visa, Master Card eller Diners. Betalning sker via SSL-certifierad och krypterad betalväxel i samarbete med DIBS och Euroline/SEB. Betal- och kreditkortsuppgifter används endast vid köptillfället. Lookibooki ser eller hanterar aldrig sina kunders kreditkortsnummer, det sköter DIBS och Euroline/SEB.

Lagd beställning är bindande. Lookibooki skickar orderbekräftelse per e-post så snart order registrerats. Du förpliktigar dig att kontrollera din e-post regelbundet efter beställning. Kommer ingen orderbekräftelse bör du kontakta Lookibooki per e-post till info@lookibooki.se.

5. Leveransvillkor
Lookibooki levererar i huvudsak sina varor per post direkt hem till din postlåda. Normal leveranstid är 3-10 dagar plus den tid som behövs för postgången.

Vid beställning av flera produkter kan leveransen bli delad på två eller flera utskick beroende på möjligheten att sampacka, skillnader i leveranstid och/eller pga. av skilda produktionsställen. Lookibooki försöker klarlägga detta i samband med orderläggning och i orderbekräftelsen.

Alla varor skickas som brev eller som paket. Om leveransen inte är mottagen inom fjorton (14) arbetsdagar från att leveransbekräftelse är utskickad från Lookibooki så måste kunden ta kontakt per e-post till info@ lookibooki.se. Lookibooki kommer då att prova att spåra leveransen. Kunden förpliktigar sig också att kontakta sitt lokala postkontor med frågor angående leveransen. Om leveransen inte går att spåra så kommer Lookibooki så långt möjligt och rimligt skicka kunden en ersättningsvara, men normalt först efter att tre veckor gått sen försändelsen postades.

Alla falska beställningar och bedrägeriförsök polisanmäls.

6. Skadeansvar
Utöver det som är nämnt ovan, påtar sig inte Lookibooki ytterligare ansvar för eventuella förseningar och fel. Undantaget är handlingar som begåtts med avsikt eller grov oaktsamhet. Lookibooki påtar sig aldrig ansvar för indirekta skador eller förluster.

7. Force majeur
Lookibooki är inte ansvarigt för dröjsmål eller förlust som beror av omständigheter utanför Lookibookis kontroll och som väsentligt försvårar uppfyllelsen av Lookibookis åtagande eller som medför att uppfyllandet av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbar

8. Ändring av villkor
Lookibooki förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor, vid vilken som helst tidpunkt, utan skriftligt meddelande till varje enskild medlem/kund. Vid ändringar i villkoren ändras villkorens datum i början av villkorstexten. På så vis kan du se om villkoren ändrats sen du senast läste dem.

9. Lagrum
Eventuell tvist regleras enligt svensk lag.

Lär mer om Personuppgiftslagen på www.riksdagen.se eller www.datainspektionen.se

10. Om Lookibooki
Lookibooki AB, Mockasinvägen 7, 126 39 Hägersten

Telefon: 0707-507277

Kontakt: info@lookibooki.se

Webbsida: www.lookibooki.se

Organisationsnr: 556852-5744